Piosenka z tekstów lektora…

Nie mogłam sobie odmówić!

Jak brzmiałaby napisana przez Waszych uczniów „Piosenka z tekstów mojego lektora”?